~Meaw & More~

Icon

Reactive blogger (~and more~)

Missing Assault Rifles?

Matichon reported  that the weapon said to be found by PADs during their ocupation of the government’s house were missing. Quoting Police Lieutenant General Theeradej Rodpothong of Special Services ask PADs members who may have missing 11 hig power assault rifles to return to authority. He said those rifles cannot be operated as they had been disassemble certain part earlier. He also mentioned that the police did not “make it up.”

ผบช.ส.วอน “พธม.” คืนปืนกลมือ

ด้าน พล.ต.ท.ธีระเดช รอดโพธิ์ทอง ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล (ผบช.ส.) กล่าวถึงสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรและกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลว่า กลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลมีประมาณ 10,000 คน ส่วนมากจะเป็นกลุ่มแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์ และประชาชนในจังหวัดใกล้กรุงเทพฯ ส่วนประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานยังไม่เข้ามา เพียงแต่ชุมนุมอยู่ตามสวนสาธารณะในจังหวัดของตนเองเท่านั้น

ผบช.ส.กล่าวว่า สำหรับปืนของทางราชการในทำเนียบรัฐบาลที่หายไป 11 กระบอก ได้แจ้งความไว้แล้ว ต้องขอร้องว่าใครที่เอาไปช่วยกรุณานำมาคืนเจ้าหน้าที่ด้วย เพราะการใช้อาวุธจะยกฐานะเป็นการก่อการร้าย ไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบแล้ว และปืนที่หายไปส่วนใหญ่เป็นปืนกลมือ เป็นปืนที่อานุภาพสูง ก่อนที่กลุ่มพันธมิตรจะยึดทำเนียบ ตำรวจได้ทำการถอดชิ้นส่วนของปืนออกแล้ว ปืนส่วนใหญ่จึงใช้การไม่ได้ ส่วนที่มีกลุ่มแกนนำโจมตีว่าปืนตำรวจหายอยู่แล้วนั้น ขอยืนยันว่า ปืนที่อยู่ในทำเนียบเป็นอาวุธประจำกาย มีการตรวจทุกอาทิตย์ ต้องนำมาทำความสะอาด ขออย่าให้มองคนในแง่ร้ายเกินไป

I hope they would lock them up carefully next time.

Advertisements

Filed under: Political Sciences, , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: