~Meaw & More~

Icon

Reactive blogger (~and more~)

2004 Back up: Autoethnography

เป็นงานแปลที่ไม่รู้จะทำต่ออย่างไรเเละทำไม เพราะเวลาอ้างอิงก็ต้องอ้างจากภาษาอังกฤษกันอยู่เเล้ว เเต่เอามาแปะไว้ เพื่อจะได้รู้ว่าต้องหาต้นฉบับภาษาอังกฤษ เเละบรรณานุกรม

” ผมไม่แน่ใจว่าการให้รายชื่อหนังสืออ้างอิง นิยามศัพท์ ตัวอย่างเชิงวิพากษ์ รูปแบบเชิงนามธรรม รูปแบบเกณฑ์ในการประเมินความสำเร็จ หรือการตั้งทฤษฎีจากมุมมองของ “ข้าพเจ้า” จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถสังเคราะห์ความรู้ของเรา ในฐานะผู้เขียนให้เป็นความรู้ของตนเองได้ไหม คำตอบของผมคือไม่ได้ ผมต้องการให้บทความนี้มีรูปแบบที่ทำให้ผู้อ่านตระหนักถึงทางเลือกทางจริยธรรมที่สับสน ให้เขาคิดไปพร้อมกับเรื่องของเรา แทนที่จะคิดถึงเรื่องของเรา ให้เขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าอะไรทำให้งานวิจัยสักชิ้นเป็นงานวิจัย แบบ Autoethnography และคิดว่าจะพลิกชีวิตของเขาให้เป็นเรื่องที่คู่ควรกับการเล่าได้อย่างไร”
Source: “Autoethnography”

autoethn_th_unfinished.doc

Advertisements

Filed under: Back up, Reading List, Sociology and Anthropology, Something To Remember

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: